آگهی های مناقصه، مزایده و استعلام

نوع آگهی
Reset
مزایده
شماره ثبت: ‌ 3232323
تاریخ شروع دریافت اسناد: ‌ 2024/03/12 12:00 ق.ظ
مهلت ارسال اسناد: ‌ 2024/03/17 12:00 ق.ظ
مناقصه
شماره ثبت: ‌ 135165سی
تاریخ شروع دریافت اسناد: ‌ 2024/03/01 12:00 ق.ظ
مهلت ارسال اسناد: ‌ 2024/03/12 12:00 ق.ظ
expand_less